Børn udsættes stadig for passiv rygning

Børn udsættes stadig for passiv rygningDet er sundhedsskadeligt for børn at blive udsat for passiv rygning.

Det er vist, at både moderens rygning under graviditeten og rygning i hjem med spædbørn f.eks. medfører en forøget risiko for pludselig uventet spædbarnsdødelighed.

Børn der udsættes for passiv rygning er oftere syge end andre børn.

Mindre børn er særligt sårbare overfor tobaksrøg, fordi deres luftvejsorganer endnu ikke er færdigudviklede og fordi giftstofferne i røgen kan hæmme barnets normale udvikling.

Passiv rygning er desuden en medvirkende årsag til udvikling af astma hos børn og kan øge risikoen for udvikling af infektioner i de øvre luftveje.

Passiv rygning generer desuden børn ved at irritere øjne og slimhinder.

 

Hvor mange børn udsættes for passiv rygning?

Tallene i nedenstående figur stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 (SUSY 2005), som er en spørgeskemaundersøgelse af den danske befolknings sundhed og sygelighed gennemført af Statens Institut for Folkesundhed.

Oplysninger om børnenes sundhed og sygelighed er angivet af forældrene.

Figuren viser andelen af drenge og piger, der dagligt udsættes for passiv rygning i deres hjem, opdelt på aldersgrupper.

Tallene er opgjort ud fra følgende spørgsmål stillet til forældrene: ”Ryges der indendørs i Deres hjem?” samt spørgsmålet “Ryges der i Deres hjem, når der er børn til stede?”.

Figur 1: Andel af børn udsat for passiv rygning opgjort på køn og alder. 2005. I procent.
rygestatistik.jpg

Kilde: 2C

Hvad mener du? Synes du det er OK at ryge når der er børn tilstede? Skal andre blande sig i dine rygevaner? Skriv enkommentar…

Rate this post