En FAR gør altså en forskel

Børn der har regelmæssig kontakt med deres far, klarer sig bedre på en lang række vigtige områder i livet.

Det viser en ny svensk undersøgelse hvor man har sammenlignet data fra 24 forskellige internationale undersøgelser foretaget i årene 1987 til 2007, der hver har involveret mellem 17 og 8.441 personer.

Anna Sarkadi fra universitetet i Uppsala, hvor man lavede undersøgelsen, fortæller at den tydeligt viser, at mennesker har et livslangt positivt udbytte, af at have en aktiv og regelmæssig relation til en faderfigur igennem barndommen.

Vi fandt at de børn der havde positive og involverende fædre, var mindre tilbøjelige til f.eks. at begynde at ryge og blive involveret i kriminalitet, ligesom de fik bedre uddannelser og var bedre til at skabe varige venskaber.

Resultaterne gælder både drenge og piger og bliver mere og mere udprægede, jo dårligere sociale kår barnet vokser op under.

Konklusionen er, ikke særligt overraskende, at en faderfigur ikke bare er en frivillig »ekstrabonus«, men en nødvendig del af den helhed, der skal findes i en velfungerende familie.

Læs mere om undersøgelsen på The Daily Mail

Hvad mener du mand? Tager du det ansvar som denne undersøgelse siger du skal? Skriv en kommentar…

Rate this post