EU forbyder 3 skadelige stoffer

EU forbyder 3 skadelige stofferMedlemslandene i EU har i sidste uge (feb., 2014) besluttet, at tre forskellige skadelige stoffer skal forbydes i legetøj til spædbørn.

Der er tale om de såkaldte flammehæmmere, som legetøjet sprøjtes med, fordi det skulle øge brandsikkerheden.

Men de 2 mest anvendte flammehæmmere er begge klassificeret som kræftfremkaldende, og den ene af dem er endda også skadelig for forplantningsevnen.

Den 3. flammehæmmer er ikke klassificeret, men det ligner de to andre stoffer så meget, så EU valgte at tage det med i forbuddet.

 

Et skridt i den rigtige retning

Der er ingen tvivl om, at børn op til 3 år putter store dele af deres legetøj i munden, og det skal de have lov til uden at blive udsat for en masse skadelige stoffer.

De 3 flammehæmmere, som nu er blevet forbudt, er ikke specielt udbredte i legetøj, men de dukker alligevel op i tests en gang imellem. Og én gang er én gang for meget.

Danmark har været med helt fremme i den kemiarbejdsgruppe, som har arbejdet med dette og andre lignende emner i EU.

Vi har bakket op om forlaget hele vejen og også været med til at presse på for at få forslaget til afstemning.

»Forældre skal trygt kunne lade deres børn lege med deres legetøj uden frygt for, at de bliver udsat for skadelige kemikalier. Det glæder mig derfor, at EU forbyder de tre flammehæmmere i legetøj. Fra dansk og europæisk side arbejder vi målrettet på at få de skadelige stoffer ud af vores hverdagsprodukter, og det her forbud er et vigtigt skridt i den rigtige retning«, siger miljøminister Kirsten Brosbøl til Politikken.

Forbuddet træder officielt i kraft, når Rådet og Europa-Parlamentet formelt vedtager forbuddet.

Kilde: 5B

Rate this post