Flere dødfødte blandt norske indvandrere

Så meget som hver tredje dødfødte barn i Norge fødes af en kvinde med ikke-vestlig baggrund. En del af forklaring skulle efter sigende være at kvinderne ofte ikke kommer til kontrol, og at kommunikationen med jordemødre og læger er dårlig.

En undersøgelse lavet af den norske jordmoder Eli Saastad viser, at norske indvandrerkvinder har større risiko for at føde et dødfødt barn end indfødte nordmænd har. Efter at have gennemgået 365 dødfødsler hvor barnet var mere end 23 uger gammelt opdagede hun, at hver tredje dødfødsel skete for kvinder med ikke-vestlig baggrund.

Undersøgelser antyder at de ikke-vestlige kvinder ofte ikke får den samme behandling som de norske kvinder gør. I 37 tilfælde mødte kvinderne f.eks. sjældent op til kontrol eller nægtede at lade sig undersøge. Ligeledes var der, i ca. halvdelen af tilfællene, under selve fødslen en dårlig kommunikation mellem fagfolkene og de ikke-vestlige kvinder.

Kilde: Dagens Medicin.

Rate this post