Fosterdiagnostik tilbydes mere og mere

Fosterdiagnostik tilbydes mere og mereOftere og oftere bliver danske kvinder tilbudt en eller anden form for fosterdiagnostik, men hvad er formålet med dette, og hvilke muligheder og risici giver de forskellige tilbud.

Fosterdiagnostik tilbydes i øjeblikket kun hvis kvinden på grund af livsstil, alder eller arvelige sygdomme er i en risikogruppe, eller hvis man får en mistanke om at graviditeten ikke udvikler sig som den skal.

Fosterdiagnostik lyder måske som noget meget indviklet, men i virkeligheden dækker det bare over en række forskellige undersøgelser, som hver især kan afdække en eller flere mulige sygdomme i fostret. Ved de fleste af dem er der både fordele og ulemper, som for den enkelte skal vejes op mod hinanden…

 

Ultralydscanning

Ultralydscanning er den mest almindelige undersøgelse indenfor fosterdiagnostik. Den fungerer ved at man sender svage lydbølger gennem vævet og måler hvordan lyden reflekteres. Resultatet vises på en skærm og kan, når der tilføjes farver, være meget detaljeret. Oftest kan forældrene få et eller flere billeder af fostret med hjem fra undersøgelsen.

Ultralydscanning er en prisbillig undersøgelse der allerede fra 8-10 uge i svangerskabet, kan give en masse brugbare informationer om hvordan fostret udvikler sig. Fra 11-14 uge kan man desuden foretage en såkaldt nakkefoldscanning der kan give et fingerpeg om risikoen for Down Syndrom (mongolisme). Risiko: Ultralydscanning er såvidt man ved udskadeligt for både mor og barn.

 

Fostervandsprøve

Fra 15. uge kan en fostervandsprøve bruges til at afgøre om fostret har genetiske sygdomme, herunder Downs Syndrom m.m. Undersøgelsen foregår ved at lægen stikker en tynd nål ind gennem kvindens mave og suger nogle milliliter af fostervandet som fostret ligger i ud. I fostervandet er der celler fra barnet som kan analyseres for genetisk betingede sygdomme.

Fostervandsprøven kan tidligst foretages fra 15. uge, hvorefter der går 2-3 uger før man får svar. Det betyder at svaret tidligst kan foreligge i 17-18 uge. Fostervandsprøve eller moderkagebiopsi tilbydes til alle gravide kvinder over 35, da risikoen for genetisk betingede sygdomme stiger med kvindens alder. Risiko: Ca. 0,5-1 procent abborterer ufrivilligt efter indgrebet.

 

Moderkagebiopsi

Moderkagebiopsi er en vævsprøve der tages af moderkagen. Prøven tages ligesom fostervandsprøven gennem kvindens maveskind og kan ligeledes analyseres for genetisk betingede sygdomme som Downs Syndrom m.m. Moderkagen er dannet af fostrets celler og har derfor den samme DNA som fostret.

En moderkagebiopsi kan vise de samme sygdomme som fostervandsprøven, men kan tages tidligere og bruges derfor mere og mere. Ved en moderkagebiopsi kan resultatet foreligge allerede i 12-13 uge, hvilket giver en mere skånsom afbrydelse af svangerskabet, hvis dette skønnes nødvendigt. Risiko: Ca. 0,5-1 procent abborterer ufrivilligt efter indgrebet.

 

Trippeltest

Man kan ved at tage en prøve af moderens blod måle de to hormoner »østriol« og »humant choriongonadotropin«. Sammen med en måling af »alfaføto-protein« (AFP), kan dette give et fingerpeg om unormale tilstande. Hvis alle tre niveauer er høje anbefaler man rutinemæssigt en fostervandsprøve eller moderkagebiopsi.

Trippeltesten giver hvert år anledning til mange falske alarmer, fordi der ikke er nogen præcis indikation i testen. Risiko: Ingen for fostret og absolut minimal for moderen, da det bare er en normal blodprøve som tages i armen.

 

Fremtiden

Målet indenfor fosterdiagnostik er at kunne få en ligeså præcis diagnose, som man i dag får ved fostervandsprøve og moderkagebiopsi, blot ved hjælp af en ufarlig blodprøve som tages i moderens arm. Risiko: Absolut minimal.

Man ved at der flyder celler fra fostret rundt i moderens blodbaner, men den store udfordring er at finde og isolere dem, så man kun måler på dem og ikke på moderens celler. Koncentrationen af fostrets celler i moderens blod er så lav som 2-6 celler pr. milliliter af moderens blod!

Det vil sige at der er millioner af moderens celler for hver gang der bare er én af fostrets celler. Det er i sandhed forskningens »Find Holger«.

Hvad mener du? Har du fået taget nogle af disse prøver, eller har du måske netop valgt ikke at få taget dem? Skriv en kommentar…

2.5/5 - (2 votes)