Hjælp giver sundere børn

Når gravide med sociale eller psykiske problemer får særlig støtte og hjælp, giver det bedre fødsler og sundere børn.

På Nordsjællands Hospitals fødeafdeling tilbyder man særlig hjælp og støtte til udsatte gravide, og det har iflg. sygehusets egen opgørelse fra 2006 en fantastisk effekt. Antallet af normale fødsler ligger væsentlig over landsgennemsnittet, idet 87 pct. af de gravide der fik særlig støtte, fik et helt normalt graviditets- og fødselsforløb mod 70 pct. i landsgennemsnit. Ligesom 94,5 pct. havde en normal apgarscore mod 92,6 pct. af de nyfødte på landsplan.

»Ser man på tallene for graviditetsforløb, fødselstidspunkt og barnets tilstand ved fødslen, kan man se, at gruppen ligger lige omkring og lidt over landsgennemsnittet. Det er et fantastisk godt resultat og tyder på, at indsatsen gør en forskel,« siger jordemoderchef Trine Mottlau, Nordsjællands Hospital. De udsatte gravide inddeles i fire grupper; kvinder, der lider af psykisk sygdom, kvinder, der er svært socialt belastede, misbrugere og psykisk udviklingshæmmede.

Trine Mottlau siger, at projektets hovedfokus er de øgede risici, gravide med sociale og psykiske problemer har. »Vi har også fået opbygget et rigtig godt samarbejde med kommunerne, sundhedsplejersker, praktiserende læger, misbrugscentre og psykiatrien, så vi sammen kan imødegå den nedsatte omsorgsevne, den gruppe gravide ofte har. På den måde er det også vores mål at bygge bro mellem de forskellige offentlige tilbud, så der f.eks. også er hjælp til den gravide, når hun er blevet mor,« siger Trine Mottlau.

Tilbuddene målrettes til den enkelte gravide og hendes behov og kan bestå af netværksmøder, støtte fra sundhedsplejersken, kommunen, misbrugscentre og distriktspsykiatrien. »Vi gør et stort arbejde for at opspore de kvinder, der har brug for ekstra støtte. Typisk noterer kvindens egen læge problemerne i deres journal, men vi får også henvendelser fra misbrugskonsulenter, kommunerne m.fl., som kender vores tilbud. Og der er stort set aldrig nogen gravide, der siger nej tak til tilbuddet om ekstra hjælp, når vi spørger dem,« siger hun.

I 2006 deltog 120 kvinder i projektet med ekstra støtte, oplyser hospitalet. På landsplan skønnes ca. fem pct. af alle gravide at have sociale eller psykiske problemer.

Rate this post
milcas siger:

Hej.
Jeg er en af de mødre der har fået ekstra opmærksomhed og hjælp i nordjylland. Pga tidligere depressioner og misbrugsproblemer (for flere år siden).
Jeg kan kun sige at det har været en succes. Mine problemer var måske ikke så alvorlige som nogens er, men jeg føler virkelig at jeg er blevet behandlet respektfuldt, og set som den jeg er, hele forløbet igennem.
Jeg fødte, helt naturligt, en stor velskabt dreng i januar. Jeg blev 5 dage på sygehuset, for at få amningen helt i hus, før jeg tog hjem. Jeg ammer stadig idag, og jeg kan sige at vi lykkelige forældre til en dejlig dreng som stortrives og udvikler sig flot. Jeg går i alm mødregruppe og bliver fulgt lidt tættere af en sundhedsplejerske (som bekræfter at alt går fuldstændig som det skal og at vores søn er en stor livsglad dreng som har de bedste forældre man kunne tænke sig (hendes ord)).

Milcas