Kejsersnit – WHOs anbefalinger

Kejsersnit - WHOs anbefalingerI forbindelse med WHOs forskning omkring kejsersnit, er der kommet nye tal og holdninger i 2015.

 

WHO’s nye undersøgelser

WHO udtaler i deres udgivelse WHO Statement on Cesarean Section Rates, at kejsersnit kun bør foretages, når der er et medicinsk grundlag for det, med begrundelsen af at det operative indgreb kan udgøre en sundhedsfare for mor og barn.

WHO’s forskning siden 1985 har vist, at den optimale kejsersnitsrate er 10-15 %. Nye undersøgelser viser at dødeligheden ikke falder i lande hvor kejsersnit er hyppigere end 10 %. Omkring 25 % af alle fødsler i  Danmark er kejsesnit og det er steget gradvist siden 1990’erne. Stigningen i antallet af kejsersnit er sket verden over.

Læs mere i Kejsersnit – statistikker verden over og i artiklen Kejsersnit eller naturlig fødsel.

 

Er der en risiko for at føde ved kejsersnit?

Vi har længe vidst, at Brasilien var en af topscorerne inden for antallet af kejsersnit, med mere end 80 % af dem foretaget på privathospitaler. De asiatiske lande følger også godt med, og i blandt dem er blandt andre Syd Korea, hvor det er blevet et statussymbol at føde ved kejsersnit.

Det engelske forskningscenter for sundhed NICE viser i deres forskning, at der er større hyppighed for at en nyfødt kommer på børneafdelingen efter et kejsersnit, og at moren har større risiko for at fjernet livmoderen eller at få hjertestop ved kejsersnit.

NICE’s rapport tager dog ikke hensyn til, om den nyfødte er født ved akut kejsersnit, og dermed har været i helbredsmæssig fare, inden den er kommet på børneafdelingen. Uanset problematikkerne, konkluderer NICE’s rapport fra 2011, at kvinder der ønsker kejsersnit uden medicinsk grundlag, skal have tilbuddet om et.

WHO udtrykker også at alle konsekvenser på mor og barn efter kejsersnit ikke er kendte endnu. “Forskning af en befolkningsgruppe og effekten af hyppigeheden af kejsersnit på mor og barn, så som dødsfødsler og sygdom, f.eks. iltmangel er stadig ukendte”, skriver WHO, derudover mener WHO, at det er nødvendigt med mere forskning af kvindens psykiske og sociale velbefindende efter kejsersnit.

 

Læs mere på WHO’s hjemmeside

www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesarean-sections/en/

Kilde : The Guardian og WHO, 2015.

Rate this post