Overvægtige får flere misdannede børn

Overvægtige får flere misdannede børnStærkt overvægtige kvinder, som bliver gravide, har hele 33 procent større risiko for at føde børn med misdannelser sammenlignet med normalvægtige mødre.
Det viser forskningsresultater fra University of Texas, som ifølge BBC News bekræfter lægernes mistanke om, at fede kvinder i højere grad end andre kvinder får børn, som eksempelvis mangler arme, ben, fingre etc. eller som fødes med deforme hjerter.

Undersøgelsen viser at tre procent af normalvægtige gravide føder børn med misdannelser, mens tallet stiger til fire pct. for de stærkt overvægtige kvinder. Tidligere undersøgelser har peget i samme retning, men denne undersøgelse er den hidtil største af sin art og involverer mere end 15.000 nye mødre, som er blevet fulgt gennem en fem-årig periode.

Undersøgelsen viser ligeledes at stærkt overvægtige kvinder også har en større risiko for at få kroniske lidelser, fertilitetsproblemer, aborter og kompikationer under svangerskabet.

Mere end 10.000 mødre, der havde født misdannede børn, blev interviewet af forskerne fra University of Texas, og i den forbindelse bl.a. udspurgt om deres højde og vægt på undfangelsestidspunktet. Derudover indgik 5.000 kvinder der havde født velskabte børn i projektet.

Resultaterne viser, at syv forskellige typer af misdannelser optræder hyppigere, når mødrene er fede under graviditeten, bl.a. rygmarvsbrok, hjertefejl, misdannede kønsorganer, tarme og indvolde samt for små eller manglende tæer, fingre, arme eller ben.

Dog understreger forskerne, at risikoen for at føde et misdannet barn fortsat er lille – også for overvægtige kvinder. Blandt normalvægtige kvinder fødes gennemsnitlig tre ud af 100 små børn med misdannelser, mens tallet stiger til fire ud af 100 misdannede børn af stærkt overvægtige mødre.

Hvorfor forskellen opstår, kan forskerne ikke umiddelbart forklare. Det kan være et direkte resultat af moderens fedme, men kan også stamme fra andre faktorer som for eksempel moderens spisevaner.

Antallet af nyfødte med rygmarvsbrok er ellers i de senere år faldet markant, både som følge af generel bedre ernæring og som følge af at gravide og kvinder, der ønsker at blive gravide, anbefales at tage folinsyre netop for at undgå rygmarvsbrok hos de nyfødte.

Hvad mener du? Er dette en grund til tabe sig før graviditeten? Skriv en kommentar…

4/5 - (1 vote)