Overvægtige kvinder har større risiko

En ny britisk rapport som netop er udkommet i slutningen af 2007, viser at overvægtige kvinder har væsentlig større risiko for at dø mens de føder.

Rapporten viser at over halvdelen af de britiske kvinder, som døde i barselssengen mellem 2003 og 2005, led af overvægt. Rapporten med titlen »Saving Mothers Lives«, er udgivet af den britiske organisation CEMACH.

– Fedme er ved at blive det offentlige sundhedssystems største problem, og problemets indvirkning på graviditeten skal tages meget alvorligt, udtaler professor Sabaratnam Arulkumuran.

Den nye rapport viser også, at kvinder fra fattige hjem, har syv gange så stor risiko for at dø af komplikationer i forbindelse med graviditeten, som mere velstillede kvinder.

Hvad mener du? Er det noget samfundet skal tage sig af, eller er det den enkelte kvindes eget ansvar?

Link til CEMACH

Rate this post