Så mange befrugtes kunstigt i Danmark

Så mange befrugtes kunstigt i DanmarkSundhedsstyrrelsen fortæller nu for første præcist hvor mange kunstige befrugtninger der sker i Danmark, og hvad resultatet af disse behandlinger er.

Tallene viser, at der i 2010 blev født 4.744 efter fertilitetsbehandling, svarende til en andel på hele 8 procent af en fødselsårgang på 60.000 børn.

Der blev i 2010 udført 36.793 fertilitetsbehandlinger på danske klinikker. Godt 30 000 behandlinger blev udført på danske kvinder, og de resterende 6.700 behandlinger er udført på kvinder fra udlandet, som gik i fertilitetsbehandling i Danmark.

Behandlingernes succes, målt ved antallet af fødsler som andel af antallet af behandlinger, varierer efter behandlingstypen og kvindens alder. Med stigende alder er der mindre chance for graviditet.

10 procent af graviditeterne efter insemination og 15 procent efter reagensglasbehandling er tvillingegraviditeter. I alt var der 4.195 graviditeter som resultat af 30.013 fertilitetsbehandlinger. Generelt er 2 procent af alle graviditeter tvillingegraviditeter.

Hvad mener du om det store antal kunstige befrugtninger? Hvad tror du det betyder? Skriv en kommentar…

Rate this post