Adoption og barsel

Adoption og barselBarsel er for kvinder og mænd, der lige er blever forældre. Det er noget vi i Danmark har krav på og ret til. Derfor har du også krav på barsel, når du bliver forælder via adoption. Her kan du læse om adoption og barsel og dine rettigheder.

Hvad er reglerne for adoption og barsel?

Når du skal adoptere, er det naturligvis ligeså vigtigt for dig, som det er for forældre til eget barn, at du får tid til at passe dit barn og byde det velkommen til en ny verden. Samtidig har både du og barnet et stort behov for at finde sammen og lære hinanden at kende, uanset barnets alder.

Ved en graviditet, kan en kvinde få lov til at gå fra på barsel 4 uger før fødslen. I nogle brancher er det endnu tidligere. Da man under adoption ikke er belastet af de fysiske gener en graviditet kan give, så gælder denne regel ikke for adoptivforældre, men udover det, er det faktisk de samme regler, der gælder for forældre til eget barn som til adoptanter.

Meld barsel til din arbejdsgiver

Som kommende adoptivforældre, kan det være svært at kende den nøjagtige dato for, hvornår du kan modtage dit barn. Det er vigtigt for din arbejdsgiver, at du oplyser om det, så snart du ved det og senest 3 måneder inden du skal modtage barnet.

Barsel når du henter barnet

Du har ret til 4 ugers barsel ved afrejse for at hente dit adoptivbarn. Hvis denne periode trækker ud, har du mulighed for at få den forlænget med 4 uger mere. Er I et par, der adopterer, har I begge to ret til denne barselsperiode, der til sammen kan give maksimum 16 ugers barsel.

Skal du adoptere et barn fra Danmark, det der kaldes nationaladoption, så har du ret til 1 uges barsel inden barnet kommer hjem.

Barsel når barnet er kommet hjem

Med barnet hjemme, gælder der samme regler som hvis du var biologisk forælder til barnet.

Du har:

  • 14 dages barsel for adoptivmor
  • Adoptivfar eller med-mor har ligeledes 14 dages barsel
  • 12 ugers forældreorlov, der kan fordeles mellem forældrene efter jeres eget valg
  • 32 ugers yderligere forældreorlov, der også kan fordeles.

Kontakt din HR afdeling i din virksomhed, for at høre hvordan reglerne er for løn under barsel i din virksomhed. Er du ledig, skal du kontakte din A-kasse og hvis du er studerende kan du kontakte Borger.dk for yderligere information.

Barselsdagpenge for adoptivforældre

Du kan søge om barselsdagpenge, når du har adopteret et barn. Da det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af barselsdagpengene, skal du kontakte dem for at ansøge om det.

Udbetaling Danmark har brug for at vide, hvornår du er blevet adoptivforælder og hvornår du er kommet hjem til Danmark med dit barn. Alle de dokumenter, du modtager af adoptionsstedet bør indeholde denne dokumentation. Dog bør du, for at være på den sikre side, undersøge, at du har klar dokumentation på:

  • Hvornår du rejste til adoptionslandet
  • Hvornår du blev godkendt til at rejse hjem med dit barn

Beløbet du kan få i barselsdagpenge afhænger af din situation. Maksimumbeløbet for 2018 er kr. 4300 ugentligt før skat. Gå ind på Borger.dk for at se nærmere på, hvad du har ret til at modtage i barselsdagpenge.

Du kan læse meget mere om adoption i vores artikler her:

Adoption

Adoption for homoseksuelle

 

Gæsteindlæg af Rikke Korshøj Theill, forfatter til Bogen om Kejsersnit.

5/5 - (1 vote)