Advarsel: Vand på flaske kan måske virke hormonforstyrrende!

Advarsel: Vand på flaske kan måske virke hormonforstyrrende!Kan mineralvand være en hidtil overset kilde til hormonforstyrrende stoffer? Det antyder en videnskabelig artikel, som er offentliggjort online i tidsskriftet Environmental Science and Pollution Research.
Forskerne har set nærmere på 20 forskellige mærker af mineralvand. 12 af dem viste sig at kunne udløse hormonlignende effekter i reagensglasforsøg og påvirke snegles formering.

Det er uvist, hvilke stoffer, der er tale om, og hvordan de er havnet der. Folkene bag undersøgelsen, som er støttet af det tyske miljøministerium, nævner flere muligheder bl.a. stoffer afgivet fra plastikflaskerne. De tyske miljømyndigheder har endnu ikke kommenteret artiklen.

En talsmand for det statslige tyske institut for Risikovurdering (BfR), Jürgen Thier-Kundke, udtaler til den tyske tv-kanal ARD’s nyhedssite www.tagesschau.de, at undersøgelsen rejser flere spørgsmål end den giver svar. Han maner til ro, indtil fænomenet er undersøgt nærmere.

Også sekretariatsleder i Informationscenter for Miljø & Sundhed, Thomas Breck, opfordrer forbrugerne til at undgå panik.

Der er tale om enkeltstående undersøgelse. Og den fortæller os ikke, hvorfor vandet giver effekt i forsøgene, siger Thomas Breck. Han opfordrer dog de danske myndigheder til at se nærmere på de tyske forskningsresultater.

– Forbruget af vand på flaske stiger støt. I Danmark drikker vi alene 100 millioner flasker om året. Så det er vigtigt, at forbrugerne kan være sikre på, der ikke er nogen sundhedsfare ved det, siger Thomas Breck.

I følge EU’s regler må materialer og genstande, som er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer, ikke markedsføres, hvis de udgør – eller antages at ville udgøre – en sundhedsfare for mennesker.

Hvis du vil være ekstra forsigtig kan du vælge at drikke vand fra hanen i stedet for på flaske. Det giver også mindre affald og mindre CO2.

Vand pakket i plastflasker transporteres ofte over store afstande. Danskernes forbrug af kildevand giver ifølge www.1tonmindre.dk over 12.000 tons CO2 om året.

I følge myndighederne bør man kun anvende emballage, herunder plastflasker, til det, den er beregnet til.

Kilde: Miljø og Sundhed

Hvad mener du? Drikker du vand på flaske? Gør vi ikke alle det engang i mellem? Skriv en kommentar…

Rate this post