Barselsdagpenge

BarselsdagpengePå barsel og på dagpenge – hvordan er reglerne for barselsdagpenge, når du er ledig?

Når du venter en lille ny, bliver der vendt op og ned på mange ting. Der skal tænkes på udstyr, barnevogn og soveplads. Hvordan du skal føde og meget mere.

Men en af de helt essentielle ting at tænke på er, hvor længe du kan holde barsel og hvordan økonomien hænger sammen.

Går du på barsel, når du er ledig, er der andre ting, du skal forhold dig til, end hvis du var i arbejde.

 

Barselsdagpenge – hvilke regler er der?

Når du er gravid og ikke har noget arbejde, men er dækket af dagpenge fra din arbejdsløshedskasse, har du også ret til barselsdagpenge.

Barselsorloven, som den kaldes i daglig tale, er faktisk opdelt af flere dele:

  1. del er graviditetsorloven. 4 uger inden din terminsdato har du ret til at gå på orlov.
  2. del er barselsorloven. Du får 14 ugers barsel, når du har født dit barn.
  3. del er forældreorloven. Forældreorloven giver dig eller din partner 32 ugers orlov.

Så enkelt kan det opstilles, men der er alligevel nogle flere ting, du skal have i tankerne.

  • Efter 1. del, når du har født, har far eller din partner krav på 2 ugers barselsorlov med barselsdagpenge.
  • De 32 ugers forældreorlov kan, når du er ledig, forlænges med 8 uger til 40 uger. Er du i job, kan de forlænges endnu mere. Beløbet du modtager i hele denne periode er udelukkende for 32 uger. Hvis du beslutter dig at forlænge din forældreorlov i begyndelsen af perioden, kan du få spredt beløbet fra de 32 uger ud på de 40 uger.
  • De 32 ugers forældreorlov kan deles mellem mor og far.
  • Du kan i alt få 50 ugers barsel til fuld dagpengesats.
  • Du kan få 58 ugers barsel ved forlængelse uden fuld dagpengesats.

Hvad får jeg i barselsdagpenge?

Barselsdagpengene er som regel det samme beløb, som du tidligere har fået i dagpenge. Din dagpengesats er afhængig af flere faktorer, men du kan som udgangspunkt regne med, at du fortsat får det samme beløb udbetalt.

Når du går ind i din barselsperiode, vil det ikke længere være din A-kasse, der står for din løn. Udbetaling Danmark har ansvaret for udbetaling af barselsdagpenge.

Der er forskelle i udbetalingsperioderne for dagpenge og barselsdagpenge, så derfor skal du regne med, at udbetalingerne ikke falder på samme datoer, som du er vant til. Desuden kan der være forskel i at Udbetaling Danmark udbetaler dine barselsdagpenge i 4 eller 5 ugers perioder, mens A-kassen udbetaler for et bestemt antal timer månedligt. Satsen vil dog altid være den samme.

  • Når du har født, vil Udbetaling Danmark sørge for, at du overgår fra dagpengesats for ikke-forsørgere til dagpengesats for forsørgere, hvis dette ikke er sket på et tidligere tidspunkt.

Kontakt altid din A-kasse, hvis du er i tvivl om noget, og husk – det er Udbetaling Danmark, der står for selve pengedelen af din barselsorlov. Du kan også læse mere om reglerne, og hvad du selv skal sørge for op til din barsel hos Borger.dk her.

Det er vigtigt at huske på, at når din barselsperiode er slut, så skal du melde dig ledig igen hos Jobcenteret. Reglerne, der er nævnt her i indlægget er kun gældende for ledige på dagpenge. Der gælder andre regler for barselsorlov, når du er i arbejde. Du kan læse mere om det i vores artikler her:

Arbejdsplads og graviditet

Fars barsel

Gæsteindlæg af Rikke Korshøj Theill, forfatter til Bogen om Kejsersnit

5/5 - (4 votes)