Bisphenol A påvirker børns adfærd

Hvis rotter udsættes for Bisphenol A (BPA) under graviditeten, påvirker det adfærden hos deres afkom. Og måske gør noget tilsvarende sig gældende hos mennesker. Det antyder ny forskning offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environtmental Health Perspectives.

BPA er et udbredt industrikemikalie, som mistænkes for at påvirke hormonerne. I undersøgelsen fik 250 gravide målt indholdet af BPA i deres urin. Omkring toårs-alderen blev børnenes adfærd observeret…

Resultatet var en korrelation mellem især pigebørn, der havde udadvendt og aggressiv adfærd og så den mængde BPA, mødrene havde været udsat for, mens de var gravide. Ordet korrelation er velvalgt her, fordi undersøgelsen ikke beviser, at der er en årsagssammenhæng.

Undersøgelsen er den første, som antyder, at udsættelse for BPA i fostertilstanden kan påvirke adfærden hos mennesker. En effekt som tidligere kun er fundet i forsøg med dyr, som blev udsat for høje doser af stoffet.

Stadig flere børn og unge får stillet diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). På dansk “Manglende opmærksomhed og hyperaktivitets-syndrom” – tidligere kaldet DAMP. Antallet af børn og unge i medicinsk behandling for ADHD, steg fra 2007 til 2008 med 40 procent

– Vi mener i dag, at fire ud af fem ADHD-tilfælde skyldes arvelige forhold, mens den sidste femtedel skal forklares med miljøfaktorer. I den sammenhæng er artiklen om BPA bestemt interessant, siger en af landets førende eksperter i ADHD, professor ved Århus Universitet Per Hove Thomsen til www.miljoeogsundhed.dk.

Han understreger, at den adfærd, man har observeret hos de to-årige i undersøgelsen, ikke er egentlig ADHD, men såkaldt “eksternaliserende” adfærd. En adfærd som muligvis kan føre til ADHD på et senere tidspunkt, men ikke behøver at gøre det.

– Derfor vil det være interessant at se en opfølgning på undersøgelsen om tre eller fem år, siger Per Hove Thomsen.

Klik her og læs mere om hvordan du undgår Bisphenol A

Hvad mener du? Er det danske og canadiske forbud mod Bisphenol A en storm i et glas vand eller er der noget om snakken? Skriv en kommentar…

Rate this post