Er kejsersnitsbørn anderledes?

Er kejsersnitsbørn anderledes?Myter om kejsersnitsbørn:

Fortællinger siger om Buddha, at han fødtes “ud af sin mors højre side” og i den græske mytologi fortælles det at Dionysos blev født ved ”snit-forløsning”.

Kejsersnitsbørn blev tidligere kaldt ”de ufødte” og den uplettede fødsel var tegn på noget helt særligt, og at en helt strålende fremtid ventede børnene; dette skriver den tyske læge Dr. Quecke i sin bog fra 1952.

Der var især i gamle dage, at man tænkte at kejsersnitsbørn var særlige børn.

Man mente, de havde særlige evner og i nyere tid (i 2010-2012) har forskere i USA forsøgt at bevise, at kejsersnitsbørn havde en højere IQ, end børn der var født vaginalt. Det er naturligvis blevet afvist.

 

Sker der noget med barnet, under et kejsersnit?

Rent fysisk, sker der noget med et barn, der fødes ved kejsersnit. For eksempel ved planlagte kejsersnit, hvor barnet ikke er ved at blive født naturligt, kan barnet blive udsat for chok under fødslen, da det egentligt ikke er parat til at komme til verden.

Ved akutte kejsersnit, hvor barnet har været på vej igennem fødselskanalen, og i stedet er trukket ud af indsnittet i livmoderen, reagerer barnet også med chok, som giver sig udslag i muskulære bevægelser.

Der findes ikke dansk forskning omkring dette emne, men er du interesseret i disse forskningsresultater, kan du blandt andet læse mere i artiklen ”Cesarean Birth – Psycological aspects in babies” der er trykt i Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 2009 og skrevet af psykolog og babypsykolog, Rien Verdult.

 

Er det sandhed eller…?

Der findes en del psykologer verden over, der forsker i og behandler mennesker med fødselstraumer. Mange af disse psykologer har den opfattelse, at vi mennesker kan huske vores fødsel, og at fødslen har betydning for vores udvikling, og dermed definerer hvem vi bliver som mennesker.

Der findes mange teorier om kejsersnitsbørn. Nogle psykologer mener, at eftersom et barn, der er født ved kejsersnit ikke har kæmpet sig vej igennem fødselskanalen, så er det kommet let til livet. Denne mangel på kamp for at blive født, skulle bevirke, at barnet senere hen i livet ikke kæmper for noget, men venter på at alt bliver det serveret.

Samtidig er der teorier om at kejsersnitsbørn har lavt selvværd, og de mener ikke selv de kan noget. De giver simpelthen hurtigere op end andre børn. Nogle psykologer mener, at kejsersnitsbørn er mere sensitive og har brug for mere berøring, også som store børn.

Er det hele noget vrøvl, eller er der noget om snakken? Der er forskere, der mener at kunne bevise, kejsersnitsbørn er anderledes – men sagen er jo, at man ikke kan modbevise undersøgelserne – hvordan var netop dette barn blevet, rent psykologisk set – hvis det ikke var født ved kejsersnit?

 

Læs mere om kejsersnitsbørn

Vil du vide mere om emnet, kan du finde mere læsning i disse bøger og artikler:

  • Psykolog Shirley Ward, History of Birth trauma.
  • Filosof Jane B. English, Different Doorway.
  • Psykolog William Emerson, The vulnerable Prenate.
  • Du kan også finde mere information på hjemmesiden www.birthpsychology.com.

Gæsteindlæg af Rikke Korshøj Theill, forfatter til Bogen om Kejsersnit

Rate this post