Kejsersnit efter eget ønske

Kejsersnit efter eget ønskeI Danmark er udgangspunktet for alle fødsler en naturlig, vaginal fødsel.

Ved komplikationer foretages planlagte og akutte kejsersnit, og har du et stærkt ønske om et planlagt kejsersnit, i stedet for den naturlige fødsel, bliver dette taget alvorligt.

5 % af alle kejsersnit årligt, er foretaget på baggrund af morens ønske.

Der er mange kvinder, der ønsker at vide, om de selv kan bestemme, om de vil have et planlagt kejsersnit, eller om de vil føde naturligt.

Kejsersnit efter eget ønske betyder, at der ikke er noget behov for kejsersnittet, rent sundhedsmæssigt, med andre ord, der er ingen umiddelbar fare for dit eller dit barns fysiske helbred, ved at gennemføre en naturlig fødsel.

 

Hvad er kejsersnit efter eget ønske?

Mange udenforstående tror, at kejsersnit på dit eget ønske, handler om at du er er pibet, eller gerne vil matche din fødsel med din kalender, men det er vigtigt at tænke på, at kejsersnit på morens eget ønske, sjældent er af “bekvemmelighedsårsager”.

Som man kan læse i artiklen Kejsersnit eller naturlig fødsel, så er der mange gener forbundet med et kejsersnit, så det er ikke noget der tilvælges, for at vælge den “nemme løsning”.

Kejsersnit på morens ønske er som regel baseret på nogle langt mere alvorlige overvejelser. For eksempel kan du have haft en traumatisk fødsel tidligere, eller du kan have kropslige problematikker – f.eks. fra spisevægring, voldtægt eller incest. Derudover er der nogle kvinder, der har en meget voldsom angst for fødslen.

Med andre ord, der er tungtvejende årsager til at hjælpe dig til at få en god graviditet og en tryg fødsel, og det kan betyde at give dig rådgivning og eventuelt et planlagt kejsersnit, hvis du har et stærkt ønske om det.

 

Svært at få kejsersnit efter eget ønske

For det danske hospitalsvæsen koster et kejsersnit i gennemsnittet Kr. 35.000 og en naturlig fødsel omkring Kr.  17.000, og på baggrund af kroner og ører på hospitalsbudgetterne, kan det virke fornuftigt, ikke at tilbyde kejsersnit, hvor der ikke er et medicinsk behov.

I udlandet, hvor man ofte selv betaler for sine hospitalsbesøg, er et planlagt kejsersnit uden medicinsk begrundelse, en ydelse man kan købe sig til. I Danmark har vi privathospitaler, men ingen der tilbyder fødsler og derfor har du ikke mulighed for at købe dig til et kejsersnit.

Desværre er det sådan i Danmark, at mange kvinder oplever at blive afvist af personalet på sygehuset, når de fortæller, de gerne vil føde ved kejsersnit. Du kan opleve at jordemoderen ikke tager dig alvorligt, eller afviser dig, med begrundelsen, at der ikke er noget grundlag for et kejsersnit.

 

Hold fast i dit ønske

Hold fast i dit ønske, hvis det er det eneste rigtige for dig, at føde ved kejsersnit. Sygehuset skal hjælpe dig, selvom det kan være en kamp.

Det kan synes urimeligt, at du skal kæmpe for at få lov til, at føde ved kejsersnit, men desværre er holdningen hos meget personale, at kejsersnit kun skal foregå, hvis der er en medicinsk årsag til det. Det bedste råd, du kan få i denne situation er: Acceptér ikke et nej, men bed i stedet om en henvisning til et andet sygehus.

På nogle sygehuse vil du blive mødt med en helt anden forståelse, og vil ikke skulle kæmpe for et planlagt kejsersnit. Det er store afvigelser i behandlingen af kvinder, der ønsker kejsersnit på eget ønske på de danske hospitaler.

 

Kejsersnit på dit ønske

Hvis du allerede fra begyndelsen af din graviditet er bevidst om, at du gerne vil have et planlagt kejsersnit, så tal med din egen læge om det, når du er til dit første check. På denne måde kan din egen læge sende dig til samtale på sygehuset med det samme.

Ved et normalt forløb bliver du henvist til en jordemoder til check i løbet af graviditeten, og har ikke nogen kontakt til en læge, hvis der ikke er noget i vejen. Bliver du henvist til samtale på dit sygehus, vil du tale med en fødselslæge, der kan rådgive dig omkring et planlagt kejsersnit.

Det er vigtigt, at du forklarer fødselslægen om dit ønske og baggrunden for det. Du kan risikere at møde modstand fra fødselslægen, og afviser fødselslægen dit ønske om planlagt kejsersnit, så kan du bede om en henvisning til et andet sygehus, der er villige til at udføre kejsersnit på dit ønske.

Du har krav på, at blive henvist til et andet fødested.

 

Rådgivning om kejsersnittet

På nogle hospitaler gør man meget for at berolige kvinder, der er bange for fødslen. Du kan opleve at blive tilbudt en decideret fødsels-kontrakt, hvor det noteres, hvad dit ønske til fødselsforløbet er.

Dette kan for eksempel være hensigtsmæssigt for dig, hvis du tidligere har haft en meget langvarig fødsel. Så kan du i kontrakten få noteret, at du ønsker , den naturlige fødsel skal stoppes og blive til et kejsersnit, hvis forløbet f.eks. varer mere end 15 timer.

Andre hospitaler tilbyder rådgivning eller psykologsamtaler, hvis du tidligere har haft en meget traumatisk naturlig fødsel, og derfor ønsker et planlagt kejsersnit. Rådgivningens formål er at hjælpe dig til at finde ro omkring din kommende fødsel, og du kan få bevilliget et planlagt kejsersnit, hvis det er det rigtige for dig.

Gæsteindlæg af Rikke Korshøj Theill, forfatter til Bogen om Kejsersnit

Kejsersnit efter eget ønske
3.2 (64.44%) 9 Stemmer