Kejsersnit eller naturlig fødsel

Kejsersnit eller naturlig fødselKejsersnit eller naturlig fødsel – hvad er bedst for barnet og din krop?

En kejsersnitsoperation er en stor bug-operation, og operationen kan være forbundet med bivirkninger for både mor og barn. Samtidig skal man huske på, at det er operation, der årligt redder mange liv – både morens og barnets.

Det oprindelige formål med kejsersnittet var jo naturligvis at redde barnet eller morens liv, når en fødsel ikke kunne gennemføres. I dag bruges operationen også i situationer, hvor en naturlig fødsel godt kan gennemføres.

Er naturlig fødsel det bedste for barnet?

Der er mange sider og meninger om denne sag. For eksempel er det vist at barnets APGAR score, der er den undersøgelse, jordemoder eller sygeplejerske foretager af barnet, lige efter fødslen, er højere efter en kejsersnitsfødsel.

Der er ingen tvivl om, at der ved naturlige fødsler kan ske uforudsete ting. Men selv ved et kejsersnit, hvor fødslen er fuldt kontrolleret, er der flere faktorer, der kan ske blandt andet i forbindelse med narkosen.

Naturlig fødsel:

Ulemper:

 • Du kan briste ved mellemkødet eller endetarmen.
 • Fødslen kan være hård for barnet.
 • Du kan risikere en langvarig fødsel.

Fordele:

 • Du er ikke bedøvet, men kan både gå og være vågen til at tage dig af dit barn.
 • Barnets lunger bliver masseret igennem fødegangen, og det får presset fostervand ud af lungerne under fødslen.
 • Der er ikke foretaget noget indgreb i din krop.
 • Din krop har ikke været underlagt narkose.
 • Dit barn får naturlige bakterier med sig fra fødselskanalen, som har betydning for bl.a. dit barns immunsystem.

Kejsersnit:

Ulemper:

 • Det er en operation og som sådan kræver den restituering.
 • Du kan ikke, umiddelbart efter operationen, foretage samme ting som du plejer, da du bliver hurtigere træt, og for eksempel bliver mere øm i maven, og ikke må løfte i ugerne efter.
 • Det kan tage tid for mælken at løbe til, hvis der ikke er foretaget kejsersnit, mens fødslen er i gang.
 • Du kan have smerter og bivirkninger.
 • Dit barn kan have vejrtrækningsproblemer, da der kan være rester af fostervand i lungerne.
 • Dit barn får ikke de naturlige bakterier med fra fødselskanalen. I studier er dette set i sammenhæng med øget risiko for allergi sygdomme senere i livet.

Fordele:

 • Dit barn kan have et højt APGAR score.
 • Du undgår en langvarig fødsel.

Forskellene på kejsersnitsfødsel og naturlig fødsel er ikke endelig og der er naturligvis mange flere  end nævnt her, og der er også langt flere sider til debatten end vi kommer ind på.

Først og fremmest så er det en hel individuel vurdering, der skal til.

Kan jeg selv vælge kejsersnit

I Danmark har du som sådan ikke fri mulighed for at vælge kejsersnit i stedet for en naturlig fødsel. På vores danske hospitaler er fødslen en aftale mellem dig og din jordemoder eller fødselslæge. Udgangspunktet er altid den naturlige fødsel. Udgangspunktet ændres, hvis følgende problematikker er til stede:

 • du har tidligere haft en kompliceret fødsel
 • du har tidligere oplevet brister i mellemkødet/endetarmen
 • du har diskusprolaps, tidligere brud på rygsøjlen eller andre svære rygproblemer
 • du har herpes i udbrud
 • dit barn ligger forkert/uhensigtsmæssigt
 • du har psykiske problematikker
 • du har angst for fødslen.

Der kan naturligvis også være andre årsager. De fleste kvinder, der ønsker et kejsersnit, uden der er medicinsk grundlag herfor, har en eller anden dybtliggende årsag til det.

Som eksempel kan nævnes at nogle kvinder har været udsat for incest, eller lider af spisevægring, og har et problematiseret forhold til deres krop, og kan derfor have svært ved at acceptere en fødsel. Andre har en dyb angst for at føde, enten angst for smerterne forbundet med en fødsel, eller for at miste kontrollen.

På de danske hospitaler tilbydes kvinder, der har det svært med en naturlig fødsel, rådgivning, og som regel aftaler man med sin fødselslæge eller jordemoder, hvordan forløbet og fødslen skal foregå.

5/5 - (1 vote)