Løn under graviditet

Løn under graviditetDu ved sikkert, at det afhænger af din overenskomst eller en individuel aftale, om du får udbetalt løn under barsel.

Hvis ikke du er sikret ved enten en overenskomst eller en aftale, du selv har indgået med din arbejdsgiver, har du kun ret til barselsdagpenge i den periode, du er på orlov.

Men hvad gælder under graviditeten – altså inden du går på barselsorlov?

Hvad hvis du bliver syg, for eksempel?

Læs om det her.

Løn under graviditet – dine rettigheder

Når du bliver gravid, har du sædvanligvis ret til at fortsætte i dit arbejde, til du skal på barselsorlov – og ret til at komme tilbage til samme job eller lignende bagefter.

Faktisk får du flere rettigheder på din arbejdsplads end normalt, når du er gravid.

Hvis der ikke er andre muligheder, kan du f.eks. gå til graviditetsundersøgelser i arbejdstiden uden at blive trukket i løn.

Og hvis dit arbejde udgør en fare for dit ufødte barn, har du ret til at kræve, at truslen mod dit barn fjernes – f.eks. ved at visse, farlige opgaver tages fra dig.

Hvis ikke det kan lade sig gøre, skal din arbejdsplads finde noget andet arbejde til dig – til samme løn.

Sådan en situation kræver en fraværsmelding eller sygemelding fra din læge med udgangspunkt i arbejdets karakter.

Men hvad nu, hvis du bliver syg under din graviditet? Det er der en dom om fra Retten på Frederiksberg.

En rengøringsmedarbejder meldte sig syg under sin graviditet, fordi hun mente, at der var tunge løft forbundet med arbejdet, hvilket udgjorde en fare for hendes barn.

Efter medarbejderens mening skulle virksomheden have fjernet truslen eller sendt hende hjem med fuld løn pga. arbejdets karakter.

Men i stedet betalte virksomheden hende sygeløn, og således ikke fuld løn. Derfor anlagde hun sag mod virksomheden.

Retten fandt, at virksomheden var i sin gode ret til kun at betale sygeløn, fordi arbejdets karakter ikke retfærdiggjorde fuld løn.

Med andre ord: Hvis du bliver (langvarigt) syg under din graviditet, har du ret til løn som ved almindelig sygdom – sygeløn – ikke nødvendigvis fuld løn.

Løn under graviditet og barsel – hvad du skal gøre

Det afhænger helt af din overenskomst eller evt. private aftale, hvordan du er stillet under løn og graviditet.

Som udgangspunkt arbejder du videre som normalt (til fuld løn), til du går på barsel.

Du skal huske at fortælle din chef, du er gravid, senest tre måneder inden fødslen. Din arbejdsplads må ikke fyre dig pga. graviditet. Hvis du bliver opsagt, mens du bliver gravid, skal din arbejdsplads bevise, at det er af andre (valide) årsager.

Hvis du er funktionær, har du som minimum ret til halv løn fra 4 uger inden fødslen til 14 uger efter fødslen.

Hvis du ikke kan gå på arbejde pga. din graviditet, har du ret til dagpenge, også selv om der er mere end fire uger, til du skal føde. Det kræver også en lægeerklæring.

Hvis ikke du har en overenskomst (eller hvis du ønsker bedre vilkår end din overenskomst), så prøv at forhandle dig frem til en bedre aftale.

2/5 - (7 votes)