Adoption for homoseksuelle

adoption for homoseksuelleIndtil år 2010 var adoption for homoseksuelle par problematisk i Danmark.

Det var ikke muligt at adoptere et barn som par af samme køn, men man kunne adoptere hver for sig, hvis man blev godkendt som ene-adoptant.

I 2010 gjorde en lovændring det endelig muligt for homoseksuelle par at adoptere på lige fod med par af hvert køn.

Er adoption for homoseksuelle mulig?

Selvom den føromtalte lovændring trådte i kraft tilbage i 2010 skulle der gå 4 år mere før det første danske homoseksuelle par adopterede et internationalt barn.

Problemet ligger ikke i Danmarks godkendelse af homoseksuelle par som adoptivforældre, men i at samarbejdslandene, hvor danskere kan adoptere fra, ikke vil bortadoptere til par af samme køn. Dette er dels på grund af landenes lovgivning og dels på grund af institutioners holdning til de forældrepar, de udvælger til at modtage børn til adoption.

Lande der typisk bortadopterer til Danmark er:

 • Thailand
 • Tjekkiet
 • Sydafrika
 • Fillippinerne
 • Burkina Faso
 • Bulgarien
 • Columbia
 • Kina
 • Indien
 • Vietnam
 • Taiwan
 • Madagascar
 • Sydkorea

På nuværende tidspunkt er homoseksuelle par sidestillede par af hvert køn i Sydafrika.  Columbia har siden 2016 også  haft lovgivning om, at homoseksuelle kan adoptere, men Danish International Adoption skriver på deres hjemmeside, at de endnu ikke har oplevet columbiansk adoption til homosksuelle og derfor er det usikkert, om lovgivningen fungerer i praksis.

Både Columbia og Sydafrika bortadopterer børn  med særlige behov og uden særlige behov. Børn med særlige behov er f.eks. børn, der har medfødte sygdomme eller komplikationer.

Det har tidligere været klart, at Sydafrika valgte kun at bortadoptere børn med særlige behov til homoseksuelle par og der foreligger ikke ny information, der tyder på, at de har ændret holdning. Dermed er homoseksuelle par altså ikke helt ligestillet med par af hvert køn.

Kan det gøres nemmere?

Så længe holdningen hos samarbejdslandene ikke ændrer sig, vil det vedblive at være svært for homoseksuelle par at adoptere et internationalt barn.

Der er dog flere par, der vælger at ansøge om godkendelse til adoption som ene-adoptanter, fordi det er nemmere at blive accepteret og godkendt som enlig mand eller enlig kvinde til et adoptivbarn i samarbejdslandene.

 

Læs mere om adoption, og hvad der skal til for at blive godkendt til adoption i vores atikel her.

Du kan også få flere oplysninger om barsel i forbindelse med adoption her.

Læs mere adoptionsreglerne hos Danish International Adoption.

 

Indlæg af Rikke Korshøj Theill, forfatter til Bogen om Kejsersnit.

5/5 - (1 vote)