Er det farligt at tage for lidt på?

Er det farligt at tage for lidt på?Vægten under graviditeten er noget, som de fleste gravide går relativt meget op i.

Men hvorfor?

I denne artikel fokuserer vi på, hvad der sker, hvis du tager for lidt på i forhold til anbefalingerne, mens du er gravid.

Anbefalingerne om vægtforøgelse

Når du er gravid, anbefales det, at du tager mellem 8 og 15 kilo på igennem graviditeten.

Hvor du skal ligge inden for dette interval, afhænger af din vægt før du blev gravid.

Hvis du i følge dit BMI tal var undervægtig (BMI under 18,5), så skal du tage 14-15 kilo på.

Hvis du var normalvægtig (18,5 – 24,9), så skal du tage10-15 kilo på.

Hvis du var overvægtig (25 eller derover), så skal du tage 8-10 kilo på under din graviditet.

Effekterne af at tage for lidt på

Der er en klar og tydelig sammenhæng mellem moderens vægtforøgelse og barnets vægt ved fødslen.

Jo mere vægt du tager på, des større bliver dit barn.

Det betyder også, at jo mindre du tager på, jo mindre bliver dit barn.

Hvis du ikke tager nok vægt på, øger det derfor sandsynligheden for, at dit barn får en lav fødselsvægt i forhold til, hvor længe han eller hun har været i maven, også kaldet gestationsalder.

Et barn, der fødes i uge 41 er naturligvis større, end hvis den samme baby var blevet født i uge 37. Derfor ses der på fødselsvægten i forhold til gestationsalderen.

Ved at tage for lidt på øger du risikoen for, at dit barn fødes med lav vægt i forhold til gestationsalder (kaldet SGA = small for gestational age)

SGA-barn = Barn, der er lille i forhold til, hvor længe han eller hun har været i maven

Dit barn skal normalt være en del af de 10% mindste børn i gruppen, for at blive klassificeret som SGA.

Hvad er problemet i at mit barn er lille?

Mange siger – for sjov – at det vil være dejligt at få en lille baby, for så er den nok nemmere at føde.

Problemet med det er, at det ikke specielt er hovedet, der er mindre for en lille baby.

Det er mest alle organerne, der er mindre, hvilket kan skabe problemer for din baby senere i livet.

Babyer med lav fødselsvægt i forhold til gestationsalder har højere risiko for

  • Vejrtrækningsproblemer
  • Insulinresistens
  • Hjerteproblemer
  • Indlæringsproblemer
  • Og ifølge enkelte studier: spædbørnsdødelighed

Risikoen for at få et SGA-barn

En undersøgelse fra Florida undersøgte 500.000 fødsler mellem 2004 og 2007.

De inddelte kvinderne i 3 kategorier efter, hvor meget de havde taget på i forhold til, hvad de burde tage på.

Gravide, der tog mindst 4,5 kilo for lidt på i forhold til, hvad der var anbefalet for dem, havde dobbelt så stor risiko for at føde et SGA-barn end dem, der holdt sig ingen for normalen.

Sandsynligheden for at få et SGA-barn er:

  • 20%, hvis du tager 4,5 kg. eller mere for lidt på
  • 10% hvis du tager det på, du bør
  • 6% hvis du tager 4,5 kg. eller mere for meget på

Hav fornuften med

At ovenstående undersøgelse har kigget på netop 4,5 kg. betyder ikke, at det er nogen magisk grænse.

Tager du 4,6 kilo for lidt på, har du ikke dobbelt så stor chance for at få en SGA baby som hvis du tager 4,4 kg. på.

Sådan fungerer biologien ikke.

Ændringerne sker flydende. Derfor skal du ikke gå i panik omkring tallet 4,5 kg.

Tag blot hovedpointen med dig: Pas på med at tage for lidt på i graviditeten. 

De mulige konsekvenser ved at tage for lidt på er større end konsekvenserne ved at tage for meget på.

Rate this post