Test for Downs

Test for DownsNår du venter dig, vil du selvfølgelig gerne være sikker på, at alt ser normalt ud, og at din baby er sund og rask.

Du ved sikkert godt, at hvis du får den rigtige næring, motionerer regelmæssigt og undgår alkohol og rygning, giver du dit ufødte barn de bedste chancer.

Men nogle ting kan du ikke påvirke ved at ændre livsstil. En af dem er risikoen for, at dit barn fødes med Downs Syndrom.

Det ser vi på her.

Test for Downs – hvad er Downs Syndrom?

Downs Syndrom er en kromosomsygdom, der giver sig udtryk i nogle helt specielle symptomer.

Personer med Downs lider alle af en eller anden grad af mental retardering. Graden af udviklingshæmning varierer dog meget fra person til person.

Fysisk er de typisk små af vækst og har ret karakteristiske små hoveder med flad nakke og skæve øjne.

De har ofte nedsat syn og hørelse samt lavt stofskifte. Og mange af dem fødes med hjertefejl.

Alt dette skyldes populært sagt, at de har et sæt kromosomer for meget i deres celler. Det drejer sig om kromosom nr. 21, som der er ét for meget af. Derfor kaldes Downs også trisomi 21.

Hvornår kan mit barn få en test for Downs?

Under din graviditet får du tilbud om mindst to ultralydsscanninger samt andre undersøgelser, der alle har til formål at konstatere, om barnet er sundt og raskt.

Den første scanning foretages mellem 9 og 13 uger inde i graviditeten, og det er den såkaldte nakkefoldsscanning.

Ved denne scanning kan du finde ud af, hvornår du har termin. Men endnu vigtigere er det, at scanningen er med til at give svar på, om dit barn kan have Downs.

Lægen eller sygeplejersken måler den lille væskesamling, alle fostre har i nakken. Dens tykkelse kan angive, om der er risiko for Downs.

Scanningen kombineres oftest med en såkaldt doubletest, som er en blodprøve, hvor niveauet af to forskellige stoffer tjekkes.

Baseret på kombinationen af din doubletest og scanningen kan lægen give dig besked, om der er større eller mindre risiko for, at du føder et barn med Downs.

Positiv test for Downs – hvad nu?

Hvis dine tests viser, at der er høje risiko for, at dit barn har Downs, bliver du tilbudt flere undersøgelser.

Dels kan du få en tripletest, hvor yderligere tre stoffer tjekkes.

Dels kan du få foretaget en fostervands- eller moderkageprøve. Lægen tager en prøve med en kanyle gennem maveskindet, og denne prøve analyseres så.

Der er en risiko på 1/2 til 1% for, at du får en spontan abort, hvis du får foretaget en fostervandsprøve. Men hvis risikoscoren tyder på Downs, vælger de fleste at få taget prøven for at være helt sikker.

Skulle du få besked om, at dit ufødte barn har Downs Syndrom, står du over for et svært valg, som du selvfølgelig skal drøfte med både læge og din partner.

4.7/5 - (4 votes)