Fostervandsprøve – Hvad skal jeg vide?

Fostervandsprøve - Hvad skal jeg vide?Under din graviditet bliver du tilbudt mindst to ultralydsscanninger.

Den første scanning foretages normalt 12-13 uger inde i graviditeten – den såkaldte nakkefoldsscanning.

Den kombineres ofte med en doubletest for at fastslå risikoen for, at dit barn fødes med kromosomfejl, herunder Downs Syndrom.

Hvis lægen vurderer, at der er risiko for kromosomfejl, vil du blive tilbudt en fostervandsprøve.

Vi ser på fostervandsprøven her.

Hvad er en fostervandsprøve?

Ved en fostervandsprøve føres en tynd nål ind gennem dit maveskind og ind i livmoderen.

Du vil samtidig være tilsluttet en ultralydsscanner, så lægen kan sikre sig, at kanylen ikke rammer barnet.

Med nålen hentes en lille smule – omkring 15 ml – fostervand, som så analyseres.

Fostervandet indeholder en masse information om dit barn, herunder om han eller hun har kromosomrelaterede sygdomme, f.eks. Downs Syndrom.

Den viser også, om dit barn har åben rygmarvsbrok, visse arvelige sygdomme eller infektioner.

Det tager et par uger at få det fulde resultat af en fostervandsprøve, som er et komplet billede af dit barns genetiske komposition.

Til gengæld får du i løbet af et par dage besked på, om din baby har Downs Syndrom eller en anden almindelig kromosomrelateret sygdom.

Hvis lægerne skønner, at dit barn har alvorlige kromosomfejl, vil du og din partner blive indkaldt til samtale og rådgivning.

Er der en risiko ved at få foretaget en fostervandsprøve?

I og med, at en fostervandsprøve indebærer, at der prikkes hul ind til livmoderen, er der en lille risiko for, at du aborterer.

Risikoen anslås i de fleste tilfælde til at være ½ – 1%, men en stor undersøgelse fra USA viser, at risikoen faktisk kan være så lav som 0,06%.

Den undersøgelse sammenholdt antallet af aborter hos kvinder, der fik foretaget fostervandsprøve med aborter hos kvinder uden fostervandsprøve på det tidspunkt af graviditeten og fandt, at forskellen var mindre end normalt antaget.

Men det er klart, at enhver form for invasiv undersøgelse medfører risici, også for infektioner.

Til gengæld er det de færreste, der siger nej, hvis nakkefoldsscanningen og doubletesten tilsammen tyder på kromosomfejl, da de syne det er det godt at vide på forhånd om barnet har Downs Syndrom eller anden kromosomsygdom.

4.2/5 - (4 votes)