Kejsersnit

KejsersnitAfhængigt af tilbuddene i din region og på det hospital eller den klinik, hvor du har valgt at føde, har du flere valgmuligheder, når det gælder fødselsmetode.

Nogle steder tilbydes f.eks. fødsel i vand, fødsel i en særlig fødeseng eller sækkestol eller hjemmefødsel.

Du kan også i samråd med din læge planlægge at føde ved kejsersnit, og nogle gange besluttes det akut, at en fødsel skal ske ved kejsersnit.

Men hvad præcist er kejsersnit, og hvordan og under hvilke omstændigheder foretages det?

Det ser vi på her.

 

Hvad er et kejsersnit?

Et kejsersnit er en måde at forløse et barn på ved kirurgisk indgreb.

Kirurgen skærer et ca. 15 cm langt tværsnit i maven lige over kønsbehåringen, og derfra åbnes der gradvist ind gennem hudlag og muskler til livmoderen. Lægen trækker så barnet ud af livmoderen, og derefter klippes navlestrengen, og moderkagen fjernes. Så sys moderen igen, lag for lag, som ved enhver anden operation.

Det er med andre ord en fødsel uden presseveer mv. Og det går rigtigt hurtigt.

Det er som regel mere skånsomt for barnet, specielt fordi kejsersnit bruges, når der er grund til at tro, at en vaginal fødsel er svær eller umulig, eller når der opstår en akut situation. Hvis kejsersnittet er planlagt har du forinden fået datoen, hvilket naturligvis gør det nemmere at forberede dig på fødslen.

Til gengæld har du jo så et 15 cm langt operationssår, der skal have tid til at hele, og det kan være smertefuldt og generende i en periode.

 

I hvilke situationer sker fødslen ved kejsersnit?

Kejsersnit kan enten være planlagt eller have karakter af hasteindgreb.

Du kan ønske at føde ved kejsersnit, f.eks. hvis du har haft en meget svær fødselsoplevelse tidligere, men lægerne har ikke pligt til at efterkomme dit ønske, medmindre der er andre grunde til at foretage et kejsersnit.

Der kan være mange grunde til, at din fødselslæge anbefaler et kejsersnit.

Det kan handle om dig, f.eks. sygdom eller misdannelser, der ville gøre det svært eller umuligt for dig at føde normalt. Hvis barnet er meget stort, og du har et snævert bækken, kan det også være en grund.

Det kan også handle om din graviditet. Hvis moderkagens funktion begynder at svigte, eller barnet ligger forkert, for eksempel, vil lægen ofte anbefale kejsersnit.

Det gælder også, hvis du begynder at få svangerskabsforgiftning, eller præeklampsi.

Akuttilfælde kan være situationer, hvor fødslen går i stå, eller ilttilførslen til barnet er utilstrækkelig.

Kejsersnit bruges også, når det er nødvendigt at fjerne barnet længe inden termin pga. en tilstand hos barn eller mor.

Det kan måske godt lyde lidt skræmmende alt sammen, men rent faktisk skete næsten 22% af alle danske fødsler i 2007 ved kejsersnit, så det er ikke så ualmindeligt endda.

Og skulle der opstå problemer i løbet af en graviditet eller under fødslen, er kejsersnit en god måde at få barnet ud uden stress og risiko.

Rate this post