Rygning forstyrrer spædbørns søvn

Rygning forstyrrer spædbørns søvnSpædbørn sover betydeligt mindre når deres mor ryger før hun ammer. Det viser en rapport fra Philadelphia i USA.

Rapporten som i slutningen af 2007 blev offentliggjort i »The Journal of Pediatrics« rejser igen debatten om hvorvidt morens rygning kan skade barnet – også selvom de ikke udsættes for passiv rygning…

Mange kvinder skærer ned på rygning, eller stopper helt, under graviditeten, for så at falde tilbage i vanen igen når de har født.

Og da der indtil nu ikke har været meget information om rygningens skadelige virkning for det ammende barn, ser mange ikke noget problem i dette, sålænge barnet bare ikke bliver udsat for passiv rygning.

 

Undersøgelsen

I Monell-studiet analyserede forskerne amme- og søvnmønstre for 15 børn, der var mellem to og syv måneder gamle, og som alle blev ammet. Både mødre og børn blev observeret i en periode på tre en halv time på to forskellige dage.

Mødrene var alle rygere, der frivilligt havde afholdt sig fra at ryge i mindst 12 timer før hver observationsperiode.

Hver mor røg en til tre cigaretter umiddelbart inden observationsperioden den pågældende dag, men ikke nogen den anden dag.

I begge perioder skulle moren amme sit barn efter behov.

Undervejs i forsøget blev der, udover søvnmængden, også målt på indholdet af nicotin og andre »rygerelaterede stoffer« i brystmælken, hvilket gav forskerne mulighed for at se præcist hvor meget nikotin børnene fik.

Børnene søvnmængde faldt fra 84 minutter i gennemsnit under den 3,5 timer lange observationsperiode, hvor moren ikke havde røget før hun ammede, til 53 minutter i gennemsnit under den periode hvor der blev røget.

Et fald i søvnmængde på hele 37% som galdt både de lange soveperioder og de korte nap.

Forsøget viste, at der er en fuldkommen sammenhæng mellem mængden af nikotin i modermælken, og hvor meget mindre børnene sover fordi søvnen bliver mere urolig.

Et tidligere forsøg har vist at indholdet af nikotin i brystmælken topper efter 30-60 minutter og hvorefter det falder og først er helt væk efter tre timer.

Kilde: 1C

 

Hvad mener du? Har du også observeret denne sammenhæng, eller er du bare holdt helt op med at ryge, da du blev gravid? Skriv en kommentar…

Rate this post